از همين تريبون اعلام مي كنم كه من راجع به همه چيز ممكن است حرف بزنم اما راجع به هيچ چيز حكم كلي نمي دهم .

خطاب به شما عزيز شسته رفته هم عرض كنم آنكس كه همگان را قضاوت مي كند شماييد عزيز جان نه بنده .

من هرگز جسارت نمي كنم حكم دهم كي از كي بهتر است چون هيچ كس از تمام جنبه هاي شخصيتي ديگران باخبر نيست پس اصلا نمي شود گفت اين خوب و اين بد. در ثاني خطكش خوب وبد متفاوت است و از همه مهمتر تعريف خوب وبد.

اين را اينجا نوشتم كه يادم نرود امروز چندباري صابون شما به تن ما خورد اما چه باك كه تن ما تمامش صابوني است و صابون شما جز ليز خوردن كاري از پيش نمي برد.

پ.ن.گزارش وبلاگی از هیجدهمین کنفرانس بنیاد مطالعات زنان ایران را از وبلاگ صنم بخوانيدا

/ 0 نظر / 10 بازدید