ماست خوران

هميشه شنيده ام وهنوز دارم ميشنوم كه سرت را بينداز پايين و ماستت را بخور. چه كار داري دوروبرت چه خبراست.نظر نده !حرف نزن! به عبارتي يك سيب زميني خوب باش.همانقدر بيرگ.
اما من ميگويم نظربدهي يا ندهي "مردم"  انگ شان را ميزنند .نسبتشان را مي دهند كه گاهي هيچ ربطي به نظر صادر شده از طرف تو ندارد.پس خيلي بين اينكه ماست را از تقار خودت بخوري يا به تقار ديگران دست درازي كني و يا اينكه اصلا ماست بخوري يا نه فرقي نيست.
پس كلا بيخيالش!

پ.ن. 1-من از اين ماست ها دوست دارم البته با طعم توت فرنگي.

800316045_6604c8ec52_m.jpg

پ.ن.2-اينهم چندنوع ديگر ماست براي سليقه هاي  مختلف:

800316017_29f2dd7252_m.jpg

800315999_2a02dea9ca_o.jpg


پ.ن.3-اينهم يك پسربچه در حال خوردن ماست خودش(البته مطمئن نيستم ماست مال خودش است يا خير.):

800316033_74be25c6f4_m.jpg

پ.ن.4-اينم يك ماست تيرخورده:

800409069_485d833837_m.jpg


/ 0 نظر / 10 بازدید