گر بدی کرد حسودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

/ 1 نظر / 5 بازدید

سلااااااااااام ........ ......... .......... ........... ............. .............. ............... ................ ............... ............. ........... ......... ....... ..... ... .. .مادرم صبحی گفت: موسم دلگيری است زندگانی سيبی است گاز بايد زد با پوست.... ... .. . .. ... .. . .. ... .. . موفق باشی گلم