خشمناکان بي خروش و بي فغان

 دردمندان بی فغان و بي خروش

باز ما مانديم و شهر بي طپش

 و آنچه کفتار است و گرگ و روبه است

 گاه ميگويم فغاني برکشم

باز ميبينم صدايم کوته است

مهدي اخوان ثالث

/ 1 نظر / 5 بازدید
سيد علی

سلام من فعلا در شهرمقدس مشهد هستم و از طرف تمام دوستان که التماس دعا گفتند نايب زياره هستم فرموش تان نمی کنم