نوستالژي

  1. امروز صحبت اين بود كه اينجااندازه شمال ايران قشنگه.كه واقعا هم هست خيلي ازجاهاي امريكا طبيعتي به مراتب زيباترازايران داره.اما يه چيزيو كم داره واونم اون حس گرمي كه از شمال رفتن بهم دست ميداد .حس نفس كشيدناي عميق .اون صفاروكم داره .براي همين وقتي مامان اينا گفتن كه سياهكل هستن كلي باروني شدم ودلم تنگ شد.
  2. فرقي نميكنه كجاباشم فرقي نميكنه چه حالي داشته باشم صداي شجريان منو ميبره ايران.

/ 0 نظر / 11 بازدید