آره تو آره آره باخود توام. ميدونم دروغ ميگي ميدونم پشت سرصفحه ميذاري آره ميدونم فيلمي .
ميدونم ازفرط حسادت دست به خراب كردن اين و اونت حرف نداره . اوه آره ميدونم چندتايين. اينارونوشتم كه بگم كه بدوني كه ميدونم وبگم كه اون خره هم خودتي .پ.ن.به ارواح خاك قمرالملوك اگه عصباني باشم.
/ 1 نظر / 9 بازدید
صبا

به ارواح خاك قمرالملوك اگه عصباني بشی...