براي يك دوست قديمي:

اين تلخيم از بدمستي نيست كه حكايت ما همان زيارت عاشورا خواندنهاي تو در كليساي كريم خان است.همانقدر عجيب.همانقدرغريب.
حكايت توشد كشور شكلات اما نه به آن شيريني حكايت ما شد كشور همه چيز و البته به همان بي همه چيزي.
راستي حكايت تو به كجارسيد كه ديگر خط دست مارا نخواندي?
من فكر ميكنم اخر حكايت ما شايد نه خيلي زود كلاغه به خانه اش برسد . بادست پر يا خالي.مگر فرقي ميكند؟ مهم اين است كه برسد.


773719583_1c2073e823.jpg

/ 1 نظر / 5 بازدید
saba

khate dast manzooret kafe daste ya hamoon dast khatte ke bar ax neveshte shode???!!!