درنظرخواهیBBC شركت كنيد :
آیا ايرانیان مهاجر از هم می گریزند؟

گزيده اي ازنظرات:

خود گريزي در خارج تا حدي حقيقت داره. دلايلش:
1- ايرانی مهاجر فقط از دست حکومت خسته نيست يا تنها دنبال رفاه مادی نيست. ايرانی از عادات و رسوم دست و پاگير، تعارفات، دخالتها، چشم و هم چشميها، حسادتها و عدم احترام به آزادی فردی هم گريزان است.
2- به خاطر مسائل بالا و حکومتهای مستبد در طول تاريخ، ايرانی سود زيادی از اجتماع نبرده و منفعت اونرو نميدونه. ما از اجتماع بيشتر اذيت ديديم تا سود و همينه که تو ورزشهای انفرادي بهتريم.
فکر کنم تنها بعد از چند نسل دمکراسی و اجتماع در خدمت فرد مسئله حل بشه.

رضا کمالی، تورانتو

----

ایرانی گریز به چه معنا؟ ما از ایران ایرانی گریز بزرگ میشیم و فقط به فکر منافع شخصی خودمون هستیم.
یاد نگرفتیم که یه تیم هماهنگ دو نفره بهتر از سه آدم منفرد بازده دارن.
یاد نگرفتیم که محدوده هر شخص کجاست و به مرزهای خصوصی دیگران باید احترام گذاشت.
یاد نگرفتیم که دوست خوب کیه. کسی که بتونی آویزونش بشی، یا کسی که بهش اعتماد داری و کنارش می ایستی.
به نظر من ما نیاز جدی داریم که مهارت های واقعی و صحیح اجتماعی رو یاد بگیریم.

محمود، بيرمينگهام

-----

به نظر بنده يک مشکل اساسی ايرانيان اين است که از هم رودربايستی دارند و نمي توانند صريحاً به ديگری بگويند که از عملی ناراحت شده اند و يا اين که محترمانه بخواهند حريم خصوصی شان را محترم نگاه دارند. هر گاه هم از هم دلگير می شوند بجای گفتگو و رفع علت و ايجاد تفاهم ترجيج مي دهند که از هم دوری کنند، حتی گاه تا حدی که تنهای تنها بمانند. غرور بيجايی هم داريم و از انتقاد فراری هستيم، سعی می کنيم که از در معرض آن قرار گرفتن طفره برويم. ديگر اين که ياد نگرفته ايم از همديگر در مقابل کارهای سودمند تقدير کنيم

مهران، ونکوور

-----

مردم از هم فرار نميکند بلکه از سننئ که ازان گريخته انددرگريزند.

افسانه

------

به نظر می رسد به خاطر کوچک بودن جوامع ایرانیان در هر منطقه، و وجود حس کنجکاوی و پیش داوری در زندگی

خصوصی دیگران که خصوصیت فرهنگی ایرانیان است! به نوعی سعی می کنند در جوامع کوچک فاصله خود را با دیگران حفظ کنند. علاوه بر آن، انتخاب افراد مناسب برای معاشرت، مشکلتر از وقتی است که مثلا در تهران هستید، چون به جای 10 میلیون نفر، 500 نفر ایرانی اطراف شما هستند! و زیاد عجیب نیست که از میان آنها فرد قابل معاشرتی پیدا نکنید.

سینا، تگزاس

-------

به نظر من هم واقعا اینگونه است و یکی از دلایل آن احساس برتر بودن نسبت به دیگر هم وطنان است . هر ایرانی در هر جای دنیا کم وبیش خود را عین حق و حقیقت و دیگران عین جهل و خطا می پندارد که این بیانگر پایین بودن سطح آگاهی در جامعه است که همگان خود را در همه چیز صاحب نظر دانسته و طبع آن احساس برتری می کنند . مطلب دیگر عدم تعلق خاطر است یعنی هیچ کس نسبت به دیگری همبستگی احساس نمی کند که این هم ریشه های تاریخی داشته و به صورت ناخودآگاه جمعی درآمده و اکنون به اینصورت عمل می کند.

بابک، شاهرود

-------

/ 0 نظر / 6 بازدید