اينكه درايران جنگ خواهد شد يا نه نميدانم.اما اگرجنگ شد اولين تف و لعنتش براي همه هموطناني است كه خارج گود نشستن و به پروپاگانداي عليه ايران كمك كردند.
هميشه گفتم و بازهم مي گويم ازماست كه برماست.

/ 0 نظر / 6 بازدید